Katecheza specjalna

Katecheza specjalna

1. Przygotowanie do sakramentów świętych uczniów ze SPE2. Metody pracy i terapie wspierające rozwój

    mgr DOROTA CHOROSZEWSKA


3. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w katechezie

    mgr DOROTA CHOROSZEWSKA

4. Wybrane metody pracy z Pismem świętym w katechezie specjalnej 

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych
24 maja 2024

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Duszpasterstwo w działaniu. Wykorzystanie pomocy duszpasterskich w nauczaniu religii
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
28 marca 2024

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE i PASKALNY webinar z s. Beatą Zawiślak