REGULAMIN

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE

WYDAWNICTWA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1. BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE zawierają: podręcznik z ćwiczeniami  - dwie części dla szkoły podstawowej, jedna część dla szkół ponadpodstawowych (podręczniki nowej edycji),  podręcznik i karty pracy (podręczniki starej edycji).
 2. Poradniki metodyczne z materiałami dodatkowymi są dostępne w formie elektronicznej, do pobrania na stronie www.strefakatechety.pl w formie drukowanej, do wyczerpania zapasów,  dostępne są poradniki  metodyczne do klasy: 0, 1, 2, 5, 6 szkoły podstawowej, 1, 2 liceum i technikum oraz 1, 2 szkoły branżowej 1 stopnia.
 3. Każdy nauczyciel religii, zwany dalej Zamawiającym, może jednorazowo zamówić BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE do wszystkich klas, w których uczy.
 4. Zamawiający, który otrzymał BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE w latach poprzednich, może otrzymać pakiety tylko do tych klas, do których wcześniej ich nie zamawiał. Dodatkowe zamówienia realizowane będą odpłatnie. Nie dotyczy to podręczników nowej edycji.
 5. Zamówienia należy składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie swietywojciech.pl/Strefa-katechety w zakładce PAKIETY STARTOWE w okresie
  od 15.05.2022 r. do 30.09.2022 r.
 6. Wypełniony, podpisany i opatrzony pieczęcią szkoły lub parafii formularz, na terenie której znajduje się placówka, należy załączyć w panelu zamówienia lub odesłać drogą elektroniczną na adres: pakiety@swietywojciech.pl lub tradycyjnie w wersji papierowej na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań.
 7. Potwierdzeniem złożenia zamówienia będzie otrzymanie wiadomości od Wydawnictwa Świętego. Wojciecha wysyłanej automatycznie na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy.
 8. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie po weryfikacji i skompletowaniu całego zamówienia, począwszy od 1.06.2022 r. do 15.10.2022 r. na adres Zamawiającego.
 9. Wydawnictwo Świętego Wojciecha zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE, o czym poinformuje Państwa na stronie: strefakatechety.pl

 

 DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z NASZYCH PODRĘCZNIKÓW
DO NAUKI RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ