REGULAMIN

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE

WYDAWNICTWA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. 1. BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE zawierają: poradnik metodyczny, podręcznik z ćwiczeniami - dwie części dla szkoły podstawowej, jedna część dla szkół ponadpodstawowych (podręczniki nowej edycji), podręcznik i karty pracy (podręczniki starej edycji) i multibooki do klasy 8.
  2. 2. Każdy nauczyciel religii, zwany dalej Zamawiającym, może zamówić BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE do wszystkich klas, w których uczy, tylko raz, za wyjątkiem podręczników nowej edycji.
  3. 3. Zamawiający, który otrzymał BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE w latach poprzednich, może otrzymać pakiety tylko do tych klas, do których wcześniej ich nie zamawiał. Dodatkowe zamówienia realizowane będą odpłatnie. Nie dotyczy to podręczników nowej edycji.
  4. 4. Zamówienia należy składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety w zakładce PAKIETY STARTOWE w okresie od 15.05.2021 r. do 30.11.2021 r.
  5. 5. Wypełniony, podpisany i opatrzony pieczęcią szkoły lub parafii formularz, na terenie której znajduje się placówka, należy odesłać drogą elektroniczną na adres: pakiety@swietywojciech.pl lub tradycyjnie w wersji papierowej na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań.
  6. 6. Potwierdzeniem złożenia zamówienia będzie otrzymanie wiadomości od Wydawnictwa Świętego. Wojciecha wysyłanej automatycznie na podany przez Zamawiającego adres e-mailowy.
  7. 7. Realizacja zamówień odbywać się będzie sukcesywnie po weryfikacji zgłoszeń, począwszy od 1.06.2020 r. do 15.12.2020 r. na adres Zamawiającego.
  8. 8. Wydawnictwo Świętego Wojciecha zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie BEZPŁATNE PAKIETY STARTOWE, o czym poinformuje Państwa na stronie: www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety w zakładce AKTUALNOŚCI.

 DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z NASZYCH PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ