Szkolenia

Blog

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha

1. Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

2. Nowe podręczniki wydawnictwa świętego Wojciecha

Ewangelia w praktyce

Ewangelia w praktyce

1. Anny i Joachimowie XXI wieku

2. Wolontariat. Przykazanie Miłości w praktyce

3. Szkolne Koło Caritas - Przykazanie miłości w praktyce

4. Katecheza misyjna w szkole

 TIK

TIK

1. Wykorzystanie cyfrowych zasobów nowej platformy Strefy Katechety na lekcji religii

2. Interaktywne formy komunikacji z uczniem - ks. dr Marek Studenski, ks. mgr lic. Piotr Góra

3. Katecheta w sieci

4. "Katecheza z dźwiękiem". Warsztaty dźwiękowe - nagrania, edycja i montaż ścieżek dźwiękowych

5. Materiał filmowy na lekcji religii. Programy do edycji filmów

6. Wykorzystanie grafiki i obrazu na katechezie

7. Technologie informatyczne w dydaktyce katechezy na przykładzie ewangelizacyjnej gry komputerowej

Wsparcie duchowe/psychologiczne

Wsparcie duchowe/psychologiczne

1. Małgorzata Bilska "Komunikacja interpersonalna"

2. Ks. dr Marek Studenski "Jak poradzić sobie z lękiem?"

3. Bogna Białecka "Wsparcie psychologiczne uczniów na czas edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej"

4. Monika i Marcin Gajdowie "Dobrostan psychiczny a czynniki stresogenne w pracy katechety"

5. Jezus mistrzem komunikacji s. dr Judyta Pudełko PDDM

6. Podążanie za współczesnym człowiekiem aktualnym wyzwaniem Kościoła

7. Relacje międzyludzkie w pandemicznym i postpandemicznym czasie

8. Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży

9. Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

10. Jubileuszowe sympozjum katechetyczne. Wykład: ks. dr Krzysztof Wons SDS oraz panel dyskusyjny

Metodyka pracy

Metodyka pracy

1. Jagoda Kwiecień "Bible Journaling, czyli czym jest "biblijne pamiętnikowanie"?

2. Rok liturgiczny w rękodziele

3. Obraz w oczach dziecka i ilustratora

4. Wybrane metody pracy z Pismem Świętym na lekcji religii

5. Gdy uczeń mówi sprawdzam - mgr Katarzyna Frużyńska

6. Jak słuchać by usłyszeć - dr Karolina Siodmiak

7. Świętość to norma. Katechetyczna gra terenowa

8. Budowanie autorytetu nauczyciela religii w realiach współczesnej szkoły

Katecheza specjalna

Katecheza specjalna

1. Przygotowanie do sakramentów świętych uczniów ze SPE

2. Metody pracy i terapie wspierające rozwój

3. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w  katechezie

4. Wybrane metody pracy z Pismem świętym w katechezie specjalnej

 

 

Webinary

Webinary

Zapraszamy do udziału w darmowych webinariów dla katechetów. Podczas szkoleń mogą Państwo dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, a także kierować swoje sugestie i spostrzeżenia odnośnie do oczekiwanych tematów szkoleń i redakcji nowych podręczników do nauki religii. Uczestnicy webinariów: • zdobędą/rozwiną swoje umiejętności w zakresie omawianego tematu • otrzymują nieograniczony dostęp do nagrania szkolenia • forma zajęć umożliwi realny kontakt z prowadzącym, pozwoli uczestnikom zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. • uzyskają zaświadczenie potwierdzające udział w formie.