Klasa 4 szkoły podstawowej - Pan Jezus jest naszym życiem

Klasa 4 szkoły podstawowej - Pan Jezus jest naszym życiem

Pan Jezus jest naszym życiem.
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy czwartej szkoły podstawowej

pod redakcją księdza Pawła Płaczka

Podręcznik przeprowadza dziecko przez kolejny etap na drodze budowania tożsamości chrześcijańskiej i ugruntowywania wiedzy religijnej. Wspiera kształtowanie właściwych postaw, sumienia, pomaga zagłębić się uczniowi w rzeczywistość wiary i Kościoła. Stawia na pierwszym miejscu Pismo Święte i umożliwia dziecku stały z nim kontakt (na każdej katechezie). Został przygotowywany ze świadomością, że w lekcjach religii mogą uczestniczyć dzieci o zróżnicowanym poziomie wiedzy i umiejętności, dlatego zawiera różnorodne zadania – i łatwiejsze, i trudniejsze. Napisano go prostym językiem, przyjaznym dziecku. Najtrudniejsze pojęcia zostały wytłumaczone w stałym elemencie katechezy  „Trudne słowa” (minisłowniku).

Materiał podzielono na następujące główne obszary:
1) osiem błogosławieństw;
2) moja relacja z Jezusem;
3) modlitwa dziękczynna;
4) modlitwa przebłagalna i grzech;
5) modlitwa prośby;
6) modlitwa uwielbienia;
7) katechezy okolicznościowe


  • 2 części podręcznika (112 + 120 stron)
  • poradnik metodyczny w wersji online z elementami interaktywnymi (550 stron)
  • 62 katechezy
  • 62 opowiadania
  • 5 zadań multimedialnych na platformie Learning Apps
  • 110 propozycji innych materiałów dodatkowych (w tym zdjęcia, materiały do wydrukowania, ilustracje, mapy myśli, tabele itd.)
  • 21 prezentacji
  • 68 naklejek
  • 30 piosenek
informacje-podstawowe-iv-klasa.jpg
XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2024
7 lutego 2024

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2024

9 marca 2024, 10.00-16.00 online

BIERNOŚĆ CZY AKTYWNOŚĆ – REAKCJA NA SAMOBÓJSTWO
2 lutego 2024

BIERNOŚĆ CZY AKTYWNOŚĆ – REAKCJA NA SAMOBÓJSTWO

Bezpłatne webinarium
z ks. Jarosławem Magierskim 

29 lutego 2024r.
godzina 20.00

Misja bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej w świecie cyfrowym
16 stycznia 2024

Misja bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej w świecie cyfrowym

Jak na co dzień pomagać niewidomym?