Klasa 8 szkoły podstawowej - Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat

Klasa 8 szkoły podstawowej - Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat

Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy ósmej szkoły podstawowej

pod redakcją Beaty Zawiślak USJK

Głównym tematem podręcznika dla klasy ósmej jest chrześcijańska miłość. Może ona wyrażać się na różne sposoby – poprzez świadectwo wiary w codziennym życiu,
w relacjach z innymi ludźmi i w modlitwie do Boga. Katechezy w klasie ósmej pokazują miłość także w perspektywie eschatologicznej i wskazują ją jako główny warunek osiągnięcia szczęścia wiecznego.
Program nauczania dla klasy ósmej zakłada również rozwinięcie zagadnień moralnych
(w tym dotyczących nienaruszalności ludzkiego życia), a także zapoznanie uczniów
ze świadectwami świętych w odniesieniu do historii współczesnej Polski.
Ze względu na to, że w wielu diecezjach sakrament bierzmowania udzielany będzie właśnie w klasie ósmej, program przewiduje szczegółowe omówienie tego sakramentu (jego istoty, obrzędów i skutków).


  • 2 części podręcznika (144 + 160 stron)
  • poradnik metodyczny w wersji online z elementami interaktywnymi (326 stron)
  • 58 katechez
  • 3 prezentacje multimedialnych na platformie Learning Apps
  • 53 propozycji innych materiałów dodatkowych (w tym zdjęcia, materiały do wydrukowania, ilustracje, mapy myśli, tabele itd.)
  • 9 quizów zamieszczonych w kodach QR
  • 58 grafik zamieszczonych w kodach QR
informacje_podstawowe_viii_klasa.xlsx
Duszpasterstwo w działaniu. Wykorzystanie pomocy duszpasterskich w nauczaniu religii
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
28 marca 2024

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE i PASKALNY webinar z s. Beatą Zawiślak

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2024
7 lutego 2024

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2024

Sympozjum katechetyczne 2024 NAGRANIA