Klasa 8 szkoły podstawowej - Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat

Klasa 8 szkoły podstawowej - Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat

Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat
Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy ósmej szkoły podstawowej

pod redakcją Beaty Zawiślak USJK

Głównym tematem podręcznika dla klasy ósmej jest chrześcijańska miłość. Może ona wyrażać się na różne sposoby – poprzez świadectwo wiary w codziennym życiu,
w relacjach z innymi ludźmi i w modlitwie do Boga. Katechezy w klasie ósmej pokazują miłość także w perspektywie eschatologicznej i wskazują ją jako główny warunek osiągnięcia szczęścia wiecznego.
Program nauczania dla klasy ósmej zakłada również rozwinięcie zagadnień moralnych
(w tym dotyczących nienaruszalności ludzkiego życia), a także zapoznanie uczniów
ze świadectwami świętych w odniesieniu do historii współczesnej Polski.
Ze względu na to, że w wielu diecezjach sakrament bierzmowania udzielany będzie właśnie w klasie ósmej, program przewiduje szczegółowe omówienie tego sakramentu (jego istoty, obrzędów i skutków).


  • 2 części podręcznika (144 + 160 stron)
  • poradnik metodyczny w wersji online z elementami interaktywnymi (326 stron)
  • 58 katechez
  • 3 prezentacje multimedialnych na platformie Learning Apps
  • 53 propozycji innych materiałów dodatkowych (w tym zdjęcia, materiały do wydrukowania, ilustracje, mapy myśli, tabele itd.)
  • 9 quizów zamieszczonych w kodach QR
  • 58 grafik zamieszczonych w kodach QR
informacje_podstawowe_viii_klasa.xlsx
Pomoce duszpasterskie z BŁOGOSŁAWIONĄ rodziną ULMÓW
1 grudnia 2023

Pomoce duszpasterskie z BŁOGOSŁAWIONĄ rodziną ULMÓW

Bądź jak Ulmowie. Opowieść o dobrych Samarytanach

Obrazek kolędowy dla dzieci Rodzina Ulmów

Adwentowa RADOŚĆ
24 listopada 2023

Adwentowa RADOŚĆ

Bezpłatne webinarium

Pomoc misjom bez pieniędzy
3 listopada 2023

Pomoc misjom bez pieniędzy

Bezpłatne webinarium