Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dla katechetów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wydawnictwo Świętego Wojciecha przygotowało specjalistyczne publikacje.

1. "Trudna droga? Przygotowanie do sakramentów osób z niepełnosprawnością intelektualną"
ks. Krzysztof Sosna

Ta książka została napisana, aby pomóc katechetom i duszpasterzom w rozwiązywaniu wątpliwości, które mogą powstać podczas przygotowywania do przyjęcia sakramentów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie znajdziesz tutaj gotowych rozwiązań ani schematów postępowania – autor wyraźnie zaznacza, że każdy rodzaj niepełnosprawności ma swoją specyfikę, jest przeżywany indywidualnie i wymaga odpowiedniego, jednostkowego podejścia. Ideą tej książki jest więc zwrócenie uwagi na pytanie „JAK MA WYGLĄDAĆ droga przygotowania konkretnej osoby do sakramentu?” i wykluczenie pytania „CZY NALEŻY DOPUŚCIĆ DO SAKRAMENTU?”.

Wybrane zagadnienia:
> jak dostosować się do możliwości percepcyjnych wychowanków?
> co zrobić w sytuacji, kiedy świadomość jest na tyle ograniczona, że przygotowanie jest bardzo utrudnione?
> jak to przygotowanie powinno wyglądać, skoro percepcja intelektualna jest ograniczona i trudno pewne pojęcia wyjaśnić?

Całe opracowanie składa się z trzech części:
> Pierwsza zawiera rys psychologiczno-pedagogiczny, referuje dotychczasowe osiągnięcia nauki w zakresie katechezy osób z niepełnosprawnością.
> W drugiej części zawarty jest zarys teologiczny dotyczący sakramentów. Nie jest to systematyczny wykład sakramentologii, ale omówienie sakramentów jako relacji między Bogiem a człowiekiem.
> Trzecia część stanowi opis drogi przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autor wskazuje, że nie ma tu gotowych rozwiązań, trzeba jedynie wskazać jednolity kierunek myślenia.

2. "Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały katechetyczne"
pod red. Danuty Wróbel i ks. Michała Lepicha

W niniejszym opracowaniu doświadczeni katecheci podzielili się swoimi pomysłami na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorom zależało na tym, aby poprzez zaprezentowanie swoich metod i stylu pracy zainspirować innych katechizujących do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy dziećmi.
Książkę tę napisali katecheci uczący w szkołach specjalnych oraz w klasach integracyjnych. Opisywane tu metody można wykorzystywać na różnych poziomach edukacyjnych i w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach; wiele rozwiązań sprawdzi się także w szkołach masowych.

Publikacja zawiera:

> Przykładowe scenariusze katechez.
> Pomysły na wykonanie pomocy dydaktycznych i ich wykorzystanie na katechezie.
> Konspekty spotkań z rodzicami.
> Refleksje dotyczące pracy z uczniami o specjalnych edukacyjnych.

3. "Siedem sakramentów. Materiały katechetyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
pod red. ks. Michała Lepicha i dr Danuty Wróbel

W tej publikacji zawarto praktyczne materiały dla katechetów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konspekty, refleksje i wzory pomocy dydaktycznych. Scenariusze i pozostałe treści stanowią inspirację, którą można dopasować do potrzeb uczniów oraz własnych umiejętności. Książkę podzielono na trzy części:
1. Materiały do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
2. Opisy działań i konspekty dla dzieci z globalnymi dysfunkcjami.
3. Wskazówki i porady dotyczące pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Co zawiera ta książka?
> konspekty katechez opowiadających o sakramentach i roku liturgicznym
> pomysły na wykonanie pomocy dydaktycznych
> wskazówki pomagające wyjaśnić trudne zagadnienia (takie jak np. spowiedź, tajemnica Eucharystii, pojęcie grzechu, istota sakramentu małżeństwa i wiele innych)


Zapraszamy również do obejrzenia serii webinarów.

1. PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE

2. METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

3. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW ŚW. UCZNIÓW ZE SPE

prezentacja ADWENT
11 sierpnia 2022

prezentacja ADWENT

prezentacja ADWENT

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha
20 lipca 2022

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha

1. Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

2. Nowe podręczniki wydawnictwa świętego Wojciecha

Ewangelia w praktyce
19 lipca 2022

Ewangelia w praktyce

1. Anny i Joachimowie XXI wieku

2. Wolontariat. Przykazanie Miłości w praktyce

3. Szkolne Koło Caritas - Przykazanie miłości w praktyce

4. Katecheza misyjna w szkole