Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dla katechetów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wydawnictwo Świętego Wojciecha przygotowało specjalistyczne publikacje.

1. "Trudna droga? Przygotowanie do sakramentów osób z niepełnosprawnością intelektualną"
ks. Krzysztof Sosna

Ta książka została napisana, aby pomóc katechetom i duszpasterzom w rozwiązywaniu wątpliwości, które mogą powstać podczas przygotowywania do przyjęcia sakramentów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nie znajdziesz tutaj gotowych rozwiązań ani schematów postępowania – autor wyraźnie zaznacza, że każdy rodzaj niepełnosprawności ma swoją specyfikę, jest przeżywany indywidualnie i wymaga odpowiedniego, jednostkowego podejścia. Ideą tej książki jest więc zwrócenie uwagi na pytanie „JAK MA WYGLĄDAĆ droga przygotowania konkretnej osoby do sakramentu?” i wykluczenie pytania „CZY NALEŻY DOPUŚCIĆ DO SAKRAMENTU?”.

Wybrane zagadnienia:
> jak dostosować się do możliwości percepcyjnych wychowanków?
> co zrobić w sytuacji, kiedy świadomość jest na tyle ograniczona, że przygotowanie jest bardzo utrudnione?
> jak to przygotowanie powinno wyglądać, skoro percepcja intelektualna jest ograniczona i trudno pewne pojęcia wyjaśnić?

Całe opracowanie składa się z trzech części:
> Pierwsza zawiera rys psychologiczno-pedagogiczny, referuje dotychczasowe osiągnięcia nauki w zakresie katechezy osób z niepełnosprawnością.
> W drugiej części zawarty jest zarys teologiczny dotyczący sakramentów. Nie jest to systematyczny wykład sakramentologii, ale omówienie sakramentów jako relacji między Bogiem a człowiekiem.
> Trzecia część stanowi opis drogi przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autor wskazuje, że nie ma tu gotowych rozwiązań, trzeba jedynie wskazać jednolity kierunek myślenia.

2. "Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały katechetyczne"
pod red. Danuty Wróbel i ks. Michała Lepicha

W niniejszym opracowaniu doświadczeni katecheci podzielili się swoimi pomysłami na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Autorom zależało na tym, aby poprzez zaprezentowanie swoich metod i stylu pracy zainspirować innych katechizujących do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy dziećmi.
Książkę tę napisali katecheci uczący w szkołach specjalnych oraz w klasach integracyjnych. Opisywane tu metody można wykorzystywać na różnych poziomach edukacyjnych i w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach; wiele rozwiązań sprawdzi się także w szkołach masowych.

Publikacja zawiera:

> Przykładowe scenariusze katechez.
> Pomysły na wykonanie pomocy dydaktycznych i ich wykorzystanie na katechezie.
> Konspekty spotkań z rodzicami.
> Refleksje dotyczące pracy z uczniami o specjalnych edukacyjnych.

3. "Siedem sakramentów. Materiały katechetyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
pod red. ks. Michała Lepicha i dr Danuty Wróbel

W tej publikacji zawarto praktyczne materiały dla katechetów pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konspekty, refleksje i wzory pomocy dydaktycznych. Scenariusze i pozostałe treści stanowią inspirację, którą można dopasować do potrzeb uczniów oraz własnych umiejętności. Książkę podzielono na trzy części:
1. Materiały do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
2. Opisy działań i konspekty dla dzieci z globalnymi dysfunkcjami.
3. Wskazówki i porady dotyczące pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Co zawiera ta książka?
> konspekty katechez opowiadających o sakramentach i roku liturgicznym
> pomysły na wykonanie pomocy dydaktycznych
> wskazówki pomagające wyjaśnić trudne zagadnienia (takie jak np. spowiedź, tajemnica Eucharystii, pojęcie grzechu, istota sakramentu małżeństwa i wiele innych)


Zapraszamy również do obejrzenia serii webinarów.

1. PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE

2. METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

3. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW ŚW. UCZNIÓW ZE SPE

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych
24 maja 2024

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Duszpasterstwo w działaniu. Wykorzystanie pomocy duszpasterskich w nauczaniu religii
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
28 marca 2024

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE i PASKALNY webinar z s. Beatą Zawiślak