PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE - darmowe webinarium

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE - darmowe webinarium

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium – tryptyku poświęconym katechezie specjalnej.

Część pierwsza pt. „PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE”, odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o g. 20.00. Tematyka formy skupiona będzie wokół kilku zagadnień:

1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

2. Charakterystyka uczniów ze SPE.

3. Praca na lekcji religii z dzieckiem ze SPE - wskazówki do pracy.

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów .

Tytuły kolejnych części: „METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ” oraz „PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW ŚW. UCZNIÓW ZE SPE”. O terminie kolejnych webinariów będziemy Państwa informować w newsletterze, na portalu społecznościowym FB, Instagram oraz w aktualnościach strefakatechety@swietywojciech.pl

Webinarium poprowadzi pani DOROTA CHOROSZEWSKA – teolog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, trener i wykładowca, nauczyciel i wychowawca pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bliżej Siebie”.

Zapisy  do poniedziałku 22 listopada.

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha
20 lipca 2022

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha

1. Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

2. Nowe podręczniki wydawnictwa świętego Wojciecha

Ewangelia w praktyce
19 lipca 2022

Ewangelia w praktyce

1. Anny i Joachimowie XXI wieku

2. Wolontariat. Przykazanie Miłości w praktyce

3. Szkolne Koło Caritas - Przykazanie miłości w praktyce

4. Katecheza misyjna w szkole

 TIK
19 lipca 2022

TIK

1. Wykorzystanie cyfrowych zasobów nowej platformy Strefy Katechety na lekcji religii

2. Interaktywne formy komunikacji z uczniem - ks. dr Marek Studenski, ks. mgr lic. Piotr Góra

3. Katecheta w sieci

4. "Katecheza z dźwiękiem". Warsztaty dźwiękowe - nagrania, edycja i montaż ścieżek dźwiękowych

5. Materiał filmowy na lekcji religii. Programy do edycji filmów

6. Wykorzystanie grafiki i obrazu na katechezie

7. Technologie informatyczne w dydaktyce katechezy na przykładzie ewangelizacyjnej gry komputerowej