PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE - darmowe webinarium

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE - darmowe webinarium

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium – tryptyku poświęconym katechezie specjalnej.

Część pierwsza pt. „PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE”, odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o g. 20.00. Tematyka formy skupiona będzie wokół kilku zagadnień:

1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

2. Charakterystyka uczniów ze SPE.

3. Praca na lekcji religii z dzieckiem ze SPE - wskazówki do pracy.

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów .

Tytuły kolejnych części: „METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ” oraz „PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW ŚW. UCZNIÓW ZE SPE”. O terminie kolejnych webinariów będziemy Państwa informować w newsletterze, na portalu społecznościowym FB, Instagram oraz w aktualnościach strefakatechety@swietywojciech.pl

Webinarium poprowadzi pani DOROTA CHOROSZEWSKA – teolog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, trener i wykładowca, nauczyciel i wychowawca pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bliżej Siebie”.

Zapisy  do poniedziałku 22 listopada.

Darmowe webinarium dla katechetów "Anny i Joachimowie XXI wieku na straży wiary młodego pokolenia"
18 stycznia 2022

Darmowe webinarium dla katechetów "Anny i Joachimowie XXI wieku na straży wiary młodego pokolenia"

Wypełnij formularz - potwierdź udział klikając w wiadomość zwrotną

Podręczniki do nauki religii zgodne z nową „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 8 czerwca 2018 r.
18 stycznia 2022

Podręczniki do nauki religii zgodne z nową „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 8 czerwca 2018 r.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha w Poznaniu przygotowało podręczniki do nauki religii zgodne z nową „Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 8 czerwa 2018 r. do: zerówki, klasy 1, 2, 5 i 6 szkoły podstawowej, do klasy 1 i 2 liceum i technikum oraz do klasy 1 i 2 szkoły branżowej 1 stopnia. 

Pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa w 2022 roku
22 grudnia 2021

Pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa w 2022 roku

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” Łk 2,10-12