PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE - darmowe webinarium

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE - darmowe webinarium

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium – tryptyku poświęconym katechezie specjalnej.

Część pierwsza pt. „PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE”, odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o g. 20.00. Tematyka formy skupiona będzie wokół kilku zagadnień:

1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

2. Charakterystyka uczniów ze SPE.

3. Praca na lekcji religii z dzieckiem ze SPE - wskazówki do pracy.

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów .

Tytuły kolejnych części: „METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ” oraz „PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTÓW ŚW. UCZNIÓW ZE SPE”. O terminie kolejnych webinariów będziemy Państwa informować w newsletterze, na portalu społecznościowym FB, Instagram oraz w aktualnościach strefakatechety@swietywojciech.pl

Webinarium poprowadzi pani DOROTA CHOROSZEWSKA – teolog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, trener i wykładowca, nauczyciel i wychowawca pracujący w szkole specjalnej z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „ Bliżej Siebie”.

Zapisy  do poniedziałku 22 listopada.

Tytuły podręczników Wydawnictwa Świętego Wojciech obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023
Darmowe webinarium dla katechetów Archidiecezji Poznańskiej
4 maja 2022

Darmowe webinarium dla katechetów Archidiecezji Poznańskiej

Wypełnij formularz - potwierdź udział klikając w wiadomość zwrotną

Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w katechezie.
22 kwietnia 2022

Materiały do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w katechezie.

Specjalistyczne publikacje, materiały katechetyczne i webinaria.