Webinaria-kursy-szkolenia dla Katechetów

Wczoraj zakończyliśmy serię bezpłatnych szkoleń online/webinarium dla Katechetów pt. „Wykorzystanie grafiki i obrazu na lekcjach religii", które prowadził pan Krzysztof Tomiak. Webinarium spotkało się z dużym zainteresowaniem - zgłosiło się ponad 500 nauczycieli religii z różnych stron Polski i kilkoro z zagranicy. Uczestnicy formy dowiedzieli się:
 
  1. Jak w prosty i efektywny sposób przygotować lekcję w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne?
  2. Jak skutecznie i twórczo korzystać podczas lekcji z urządzeń multimedialnych?
  3. Gdzie szukać legalnych i darmowych materiałów do wykorzystania podczas zajęć w szkole?
Ponadto otrzymali stosowne zaświadczenie potwierdzające udział w webinarium. Wszystkim Katechetom – uczestnikom webinarium serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą propozycją doskonalenia zawodowego.  
 
Duszpasterstwo w działaniu. Wykorzystanie pomocy duszpasterskich w nauczaniu religii
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
28 marca 2024

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE i PASKALNY webinar z s. Beatą Zawiślak

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2024
7 lutego 2024

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne 2024

Sympozjum katechetyczne 2024 NAGRANIA