Webinary

Webinary

METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Małgorzata Bilska "Komunikacja interpersonalna"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Jagoda Kwiecień "Bible Journaling, czyli czym jest "biblijne pamiętnikowanie"?

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

ks. dr Marek Studenski "Jak poradzić sobie z lękiem?"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Bogna Białecka " Wsparcie psychologiczne uczniów na czas edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Monika i Marcin Gajdowie "Dobrostan psychiczny a czynniki stresogenne w pracy katechety"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Wykład ks. dr Krzysztof Wons SDS, Panel Dyskusyjny z ekspertami z dziedzin: ks. dr Tomasz Adamczyk - socjolog, prof. ndzw. dr hab. n. hum. Jan Chodkiewicz - psycholog kliniczny, Zofia Grudzińska - psycholog, dr Aneta Rayzacher-Majewska - teolog

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE.

Anny i Joachimowie XXI wieku.

Rok liturgiczny w rękodziele.

Wolontariat. Przykazanie Miłości w praktyce.

Wykorzystanie cyfrowych zasobów nowej platformy Strefy Katechety na lekcji religii.

Obraz w oczach dziecka i ilustratora.

Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Wybrane metody pracy z Pismem Świętym na lekcji religii.

Wybrane metody pracy z Pismem świętym w katechezie specjalnej.

Interaktywne formy komunikacji z uczniem - ks. dr Marek Studenski ks. mgr lic. Piotr Góra.

Gdy uczeń mówi sprawdzam - mgr Katarzyna Frużyńska.

Jezus mistrzem komunikacji s. dr Judyta Pudełko PDDM.

Jak słuchać by usłyszeć - dr Karolina Siodmiak.

Podążanie za współczesnym człowiekiem aktualnym wyzwaniem Kościoła.

Relacje międzyludzkie w pandemicznym i postpandemicznym czasie.

Świętość to norma. Katechetyczna gra terenowa.

Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży.

Budowanie autorytetu nauczyciela religii w realiach współczesnej szkoły.

Szkolne Koło Caritas - Przykazanie miłości w praktyce.

Katecheza misyjna w szkole.

Katecheta w sieci.

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

"Katecheza z dźwiękiem". Warsztaty dźwiękowe - nagrania, edycja i montaż ścieżek dźwiękowych.

Materiał filmowy na lekcji religii. Programy do edycji filmów.

Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Wykorzystanie grafiki i obrazu na katechezie.

Technologie informatyczne w dydaktyce katechezy na przykładzie ewangelizacyjnej gry komputerowej.

hydrangea-g1744a6db4_1920.jpg
Pomoce duszpasterskie z BŁOGOSŁAWIONĄ rodziną ULMÓW
1 grudnia 2023

Pomoce duszpasterskie z BŁOGOSŁAWIONĄ rodziną ULMÓW

Bądź jak Ulmowie. Opowieść o dobrych Samarytanach

Obrazek kolędowy dla dzieci Rodzina Ulmów

Adwentowa RADOŚĆ
24 listopada 2023

Adwentowa RADOŚĆ

Bezpłatne webinarium

Pomoc misjom bez pieniędzy
3 listopada 2023

Pomoc misjom bez pieniędzy

Bezpłatne webinarium