Webinary

Webinary

METODY PRACY I TERAPIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Małgorzata Bilska "Komunikacja interpersonalna"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Jagoda Kwiecień "Bible Journaling, czyli czym jest "biblijne pamiętnikowanie"?

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

ks. dr Marek Studenski "Jak poradzić sobie z lękiem?"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Bogna Białecka " Wsparcie psychologiczne uczniów na czas edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Monika i Marcin Gajdowie "Dobrostan psychiczny a czynniki stresogenne w pracy katechety"

XX SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Wykład ks. dr Krzysztof Wons SDS, Panel Dyskusyjny z ekspertami z dziedzin: ks. dr Tomasz Adamczyk - socjolog, prof. ndzw. dr hab. n. hum. Jan Chodkiewicz - psycholog kliniczny, Zofia Grudzińska - psycholog, dr Aneta Rayzacher-Majewska - teolog

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W KATECHEZIE.

Anny i Joachimowie XXI wieku.

Rok liturgiczny w rękodziele.

Wolontariat. Przykazanie Miłości w praktyce.

Wykorzystanie cyfrowych zasobów nowej platformy Strefy Katechety na lekcji religii.

Obraz w oczach dziecka i ilustratora.

Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Wybrane metody pracy z Pismem Świętym na lekcji religii.

Wybrane metody pracy z Pismem świętym w katechezie specjalnej.

Interaktywne formy komunikacji z uczniem - ks. dr Marek Studenski ks. mgr lic. Piotr Góra.

Gdy uczeń mówi sprawdzam - mgr Katarzyna Frużyńska.

Jezus mistrzem komunikacji s. dr Judyta Pudełko PDDM.

Jak słuchać by usłyszeć - dr Karolina Siodmiak.

Podążanie za współczesnym człowiekiem aktualnym wyzwaniem Kościoła.

Relacje międzyludzkie w pandemicznym i postpandemicznym czasie.

Świętość to norma. Katechetyczna gra terenowa.

Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży.

Budowanie autorytetu nauczyciela religii w realiach współczesnej szkoły.

Szkolne Koło Caritas - Przykazanie miłości w praktyce.

Katecheza misyjna w szkole.

Katecheta w sieci.

Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?

"Katecheza z dźwiękiem". Warsztaty dźwiękowe - nagrania, edycja i montaż ścieżek dźwiękowych.

Materiał filmowy na lekcji religii. Programy do edycji filmów.

Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce.

Wykorzystanie grafiki i obrazu na katechezie.

Technologie informatyczne w dydaktyce katechezy na przykładzie ewangelizacyjnej gry komputerowej.

hydrangea-g1744a6db4_1920.jpg
prezentacja ADWENT
11 sierpnia 2022

prezentacja ADWENT

prezentacja ADWENT

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha
20 lipca 2022

Podręczniki Wydawnictwa Świętego Wojciecha

1. Realizacja założeń nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

2. Nowe podręczniki wydawnictwa świętego Wojciecha

Ewangelia w praktyce
19 lipca 2022

Ewangelia w praktyce

1. Anny i Joachimowie XXI wieku

2. Wolontariat. Przykazanie Miłości w praktyce

3. Szkolne Koło Caritas - Przykazanie miłości w praktyce

4. Katecheza misyjna w szkole